Geldigheid van het visum Egypte

Het elektronisch visum voor Egypte is 3 maand geldig, u kan uit twee varianten kiezen. Namelijk het visum waarmee u eenmalig Egypte mag betreden of het visum waarbij u vaker Egypte uit en in mag reizen. Het visum voor Egypte mag gebruikt worden voor een verblijf van maximaal 30 dagen aaneengesloten. Het visum mag u gebruiken voor zowel toeristische doeleinden als voor een zakelijk bezoek. Zorg ervoor dat u nooit lange blijft dan het visum geldig is. Ook eerder aankomen dan dat het visum ingaat kan voor probleem zorgen.

Voor wie is het elektronisch visum allemaal geschikt?

Visum geldigheid EgypteWij leveren het elektronisch visum voor Belgen en Nederlanders. De geldigheid van het visum is voor beide nationaliteit hetzelfde. Beide nationaliteit kunnen kiezen voor een single of multiple elektronisch visum. De geldigheid is voor beide nationaliteiten maximaal 90 dagen, u mag hiervan maximaal 30 dagen in Egypte verblijven.

Belgische en Nederlandse nationaliteiten.

Belgische nationaliteiten mogen een elektronisch visum voor Egypte aanvragen met hun paspoort en ID-kaart. De Nederlandse nationaliteiten mogen enkel met hun paspoort een elektronisch visum kopen voor Egypte.

Geldigheidsduur visum Egypte

U voert tijdens uw aanvraag een aankomstdatum in, het kan zijn dat het visum eerder wordt uitgegeven dan deze datum. Echter op het visum staat exact wanneer deze 90 dagen van geldigheid zijn ingegaan. U dient binnen deze 90 dagen in Egypte aan te komen. U bent niet verplicht aan te komen of te vertrekken op de data die u heeft ingevoerd op het aanvraagformulier. U bent dus flexibel binnen de 90 dagen geldigheid van het visum.

Wanneer vragen wij het visum voor Egypte aan.

Nadat alle documentatie en betaling bij ons zijn binnengekomen dienen wij uw visumaanvraag in. Egypte heeft 24 uur de tijd nodig om onze betaling te valideren. Nadat deze betaling is goedgekeurd ontvangt u het visum tussen de twee en zeven dagen. Nadat wij een aanvraag hebben ingediend bij de Egyptische immigratiedienst kunnen wij een visumaanvraag niet meer wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk om de gegevens op een juiste manier aan te leveren. U kan alle gegevens die wij nodig hebben nog eens nalezen via ons aanvraagformulier.

Het gebeurd regelmatig dat klanten een visumaanvraag ruim van te voren bij ons indienen. U dient er rekening mee te houden dat wij maximaal 30 dagen voor uw vertrek het visum kunnen gaan aanvragen bij de Egyptische overheid. Wij hebben geen invloed op de snelheid waarmee een visum wordt goedgekeurd. U kan ten alle tijden een aanvraag bij ons indienen. Echter al deze maximaal 30 dagen voor vertrek worden aangevraagd. Er worden regelmatig visumaanvrage geweigerd. Dit is in 99% van de gevallen dat er een fout staat op de visumaanvraag. Dit kan zijn een doopnaam die niet op bij het aanvraagformulier is ingevoerd of een paspoortnummer welke niet goed is overgenomen.

Fysiek visum nodig?

geldigheidsduur visumIndien uw visumaanvraag afwijkt van onze visumvoorwaarden.. dit kan zijn dat u langer wenst te blijven of voor een ander doeleinde naar Egypte gaat dan waarvoor het visum toegestaan is dan zal u in aanmerking komen voor een fysiek visum. U kan deze via de Ambassade in Den Haag verkrijgen. U kan ook contact met ons opnemen via contact@e-visums.nl wij kunnen deze aanvraag voor u verzorgen. Mochten uw visum verkopen terwijl u nog in Egypte bent dan kunt u het best direct even contact opnemen met de Egyptische ambassade hier in Nederland. Dit orgaan zal u precies kunnen uitleggen wat de mogelijkheden zijn omtrent eventueel een verlening van uw visum of een tijdelijke verblijfsvergunning voor Egypte.

Visum direct aanvragen